Astronomisk uppslagsbok
Per Ahlin, Björn Stenholm, Anita Sundman

Astronomisk uppslagsbok

5

Astronomisk uppslagsbok - Astronomisk uppslagsbok por Per Ahlin, Björn Stenholm, Anita Sundman.. RegĂ­strese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Descargar Se requiere registro

Den astronomiska forskningen har under senare år gjort väldiga framsteg. Upptäckter som vi knappt kunde drömma om för några årtionden sedan har nu gjorts med de stora teleskopen och de satellitburna instrumenten. Vi har funnit planeter kring fjärran stjärnor och vi kan allt bättre kartlägga hela universums utveckling från allra första början. Detta kommer på sikt att förändra vår världsbild avsevärt. Ett astronomiskt lexikon fyller ett grundläggande behov när det gäller att förstå företeelser i den del av universum som ligger utanför vårt beboeliga klot. Tre astronomer har tagit sig an uppgiften att förse astronomiintresserade personer med en uppslagsbok där det mesta av den moderna forskningens resultat presenteras. Därtill tar de sig an det historiska perspektivet - utan historia ingen framtid. Dessutom betraktas astronomin ur svensk synvinkel, med betoning av svenska nu levande och historiska astronomers insatser. Astronomisk uppslagsbok passar såväl den drivne teleskopförsedde amatörastronomen som skolklassen med sin hängivna lärare och den intresserade privatpersonen, som utan teleskop ändå vill fördjupa sig i tillvarons grundläggande frågor - de som handlar om den riktigt stora världen.

  • Colour: Black
  • Published on: 2005-02-07
  • Released on: 2005-02-07
  • Original language: Swedish
  • Dimensions: 8.98" h x .98" w x 6.10" l,
  • Binding: Hardcover
  • 320 pages

Astronomisk uppslagsbok gratuit, Astronomisk uppslagsbok PDF, Astronomisk uppslagsbok EPUB, Astronomisk uppslagsbok AudioBook