Islam : en religionsvetenskaplig introduktion
Susanne Olsson, Simon Sorgenfrei

Islam : en religionsvetenskaplig introduktion

Islam : en religionsvetenskaplig introduktion - Islam : en religionsvetenskaplig introduktion por Susanne Olsson, Simon Sorgenfrei.. RegĂ­strese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Boken beskriver islam och muslimsk kultur i all sin mångfald. Här ges en rik historisk bakgrund till islams uppkomst och framväxt liksom en inblick i nutida islamtolkningar och praktiker. Likheter och skillnader mellan sunnitiska och shiitiska traditioner uppmärksammas genom hela boken.

Läs mer
Bokens första del behandlar Muhammads liv och islams grundläggande skrifter. Här tas också islamisk lag, teologi, rituellt liv och sufism upp. Den andra delen rör sig genom den senare medeltiden och den tidigmoderna perioden och gör nedslag i en rad olika regioner och traditioner; från Sydostasien till Sydafrika och Spanien, från osmaner till mongoler och safavider. Bokens tredje del rör sig in i vår egen samtid, med initierade kapitel om islam och modernism, politisk islam, och islam i Europa och Förenta staterna.
Boken kan användas som litteratur på universitet och högskolor, men riktar sig även till en intresserad allmänhet. Författarna är alla ledande svenska forskare inom ämnet.

Om författarna
Redaktörer är Susanne Olsson, docent i religionshistoria vid Stockholms universitet, och Simon Sorgenfrei, lektor i religionsvetenskap på Södertörns högskola. Övriga författare är alla ledande svenska forskare inom ämnet.

Review
"Flera ledande namn bland svenska islamologer hittas i denna antologi, som redigeras av Susanne Olsson vid Stockholms universitet och Simon Sorgenfrei vid Södertörns högskola. På ett rimligt sätt väljer de att dela in boken i tre huvuddelar, där den första handlar om hur religionen islam formas och vilka grundföreställningar som återfinns i muslimers världsbild; den täcker en historisk period fram till mongolernas slutliga krossande av det Bagdad-baserade kalifatet. Den andra delen behandlar främst områden bortom islams ursprung och sträcker sig fram till modern tid. Den sista, slutligen, bjuder in läsaren i vår tid och presenterar moderna islamiska rörelser. Även om vissa påståenden från enskilda författare i boken absolut kan ifrågasättas är det här arbetet på det hela taget en väl upplagd och pedagogiskt framställd exposé över samlingsbegreppet "islam", som säkert kommer att provocera fram nyttiga diskussioner vid seminarierna. Det är en lättläst och användbar lärobok/grundbok för universitetsstudenter eller intresserad allmänhet."
BTJ-häftet nr 21, 2015 Lektör Torkel Lindquist

Islam : en religionsvetenskaplig introduktion, Islam : en religionsvetenskaplig introduktion PDF, Islam : en religionsvetenskaplig introduktion EPUB, Islam : en religionsvetenskaplig introduktion AudioBook