Levande ord : tolkningar av abrahamitiska källtexter
Mattias Dahlén, Christer Hedin, Göran Larsson, Susanne Olsson, Simon Sorgenfrei, Hanna Stenström, Catharina Stenqvist, Jesper Svartvik, Jonas Svensson, Johan Åberg

Levande ord : tolkningar av abrahamitiska källtexter

Levande ord : tolkningar av abrahamitiska källtexter - Levande ord : tolkningar av abrahamitiska källtexter por Mattias Dahlén, Christer Hedin, Göran Larsson, Susanne Olsson, Simon Sorgenfrei, Hanna Stenström, Catharina Stenqvist, Jesper Svartvik, Jonas Svensson, Johan Åberg.. RegĂ­strese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Vad säger egentligen Bibeln och Koranen? Meningarna om det skiftar beroende på vem som tolkar och i vilken tid tolkningen sker. I den här boken behandlar författarna ett urval texter som hör till de så kallade abrahamitiska religionerna: judendom, kristendom och islam, och diskuterar hur de har förståtts inom olika tolkningstraditioner och under olika tidsperioder. I boken återges utdrag ur religiösa källtexter, och för varje kapitel finns dessutom ytterligare hänvisningar för den som vill fördjupa sig mer i de teman som tas upp. Några religionsvetenskapliga problemområden diskuteras också för att sätta in bokens avsnitt i ett större religionsvetenskapligt sammanhang. Boken är avsedd för universitets- och högskoleutbildningar i religionsvetenskap och angränsande ämnen.

  • Published on: 2012-01-04
  • Released on: 2012-01-04
  • Original language: Swedish
  • Dimensions: .0" h x .0" w x .0" l,
  • Binding: Hardcover
  • 268 pages

Levande ord : tolkningar av abrahamitiska källtexter, Levande ord : tolkningar av abrahamitiska källtexter PDF, Levande ord : tolkningar av abrahamitiska källtexter EPUB, Levande ord : tolkningar av abrahamitiska källtexter AudioBook