Muslimer i nya samhällen : om indivuduella och kollektiva rättigheter
Anne Sofie Roald

Muslimer i nya samhällen : om indivuduella och kollektiva rättigheter

5

Muslimer i nya samhällen : om indivuduella och kollektiva rättigheter - Muslimer i nya samhällen : om indivuduella och kollektiva rättigheter por Anne Sofie Roald. El libro publicado por Bokförlaget Daidalos. Contiene 241 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Descargar Se requiere registro

I denna bok tar Roald upp det multikulturella Sveriges utmaningar – spänningar mellan assimilation och gruppers autonomi, mellan individens rättigheter och gruppers kulturella rättigheter. Hur förhåller sig muslimer till islamsk och svensk familjerättslagstiftning? Hur uppfattar muslimska politiska aktivister förhållandet mellan det svenska och det muslimska. Hur ser muslimska kvinnor på huvudduken? Den muslimska gruppen uppvisar enligt Roald betydande interna oenigheter och hon relaterar dessa till den globala teologiska debatten inom islam. Utförligt belyser hon konsekvenserna av muslimska samfunds vigselrätt, hur kvinnor blir gifta både enligt svensk lag och enligt sharia och hur kvinnor som är skilda enligt svensk lag fortfarande kan gälla som gifta enligt islamsk lag. En multikulturalistisk politik hotar, enligt Roald, att sätta kvinnor, barn och minoriteters minoriteter i kläm. Anne Sofi Roald är religionshistoriker, expert på islam och själv konvertit. Hon har tidigare utgivit bl.a Islam. Historia, tro och nytolkning och är professor vid Malmö Högskola.

Muslimer i nya samhällen : om indivuduella och kollektiva rättigheter gratuit, Muslimer i nya samhällen : om indivuduella och kollektiva rättigheter PDF, Muslimer i nya samhällen : om indivuduella och kollektiva rättigheter EPUB, Muslimer i nya samhällen : om indivuduella och kollektiva rättigheter AudioBook