Treballant Com A Educadora Social
Carles Sedó

Treballant Com A Educadora Social

Treballant Com A Educadora Social - Treballant Com A Educadora Social por Carles Sedó fue vendido por £12.15 cada copia.. RegĂ­strese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Aquest no és pas un llibre teòric que serveix per a dormir en nits d'insomni, ni un receptari pràctic que serveix únicament per a aplicar-lo a experiències concretes. Intenta moure's en un nivell intermedi, recollint els coneixements que tenen les educadores i els educadors socials fruit de la pràctica o de la reflexió, centrant-se especialment en la intervenció en el camp de la problemàtica social.

Treballant Com A Educadora Social, Treballant Com A Educadora Social PDF, Treballant Com A Educadora Social EPUB, Treballant Com A Educadora Social AudioBook